Smart Causal, luonnollisesti.

Uskomme, että on arvokkaampaa esitellä tekijöiden ideoita johdolle kuin johdon ideoita tekijöille.

Jatkuvan kehityksen mahdollistamiseksi täytyy kuitenkin ymmärtää ongelmien perimmäiset syyt ja seuraukset. Laadukkaan ja analysoidun tiedon tulee olla helposti kaikkien saatavilla. Lisäksi prosessien, johtamisen, työkalujen ja menetelmien tulee olla kunnossa.

Smart Causal on ketterä kumppanisi tuotannon, myynnin ja IT:n kehityshankkeissa.

CasetOta yhteyttä

Palvelut

Hyödyntämällä Lean-menetelmiä mahdollistamme kestävän kasvun ja operatiivisen tehokkuuden parantamisen laadun tai työtyytyväisyyden kärsimättä. Varmistamme asiakkaillemme onnistumisen edellytykset myös tulevissa kehityshankkeissa tekemällä Leanista yksinkertaista ja osallistavaa. Tuotamme koulutuksia, valmennuksia, kartoituksia, kehityshankkeita sekä ulkopuolisia puolueettomia selvityksiä.

Tuotannon Lean

Lean on lähtöisin valmistavasta teollisuudesta, missä sen avulla on yhä valtavasti saavutettavaa. Lean on kuitenkin tullut jäädäkseen myös palveluiden tuotantoon.

Tyypillinen hanke alkaa kartoituksella, jonka avulla pystytään arvioimaan virtaustehokkuus, resurssitehokkus sekä aidoista ongelmista syntyneiden kehitysprojektien arvo.

Myynnin Lean

Myyntiorganisaatiot ovat usein viimeisiä saarekkeita Leanin ulottumattomissa. Tämä osaltaan hidastaa kehitystä usein myös esim. suunnittelussa ja tuotannossa.

Tyypillisen hankkeen avulla varmistamme, että nykyisillä resursseillanne myyntityön määrä, laatu & suunta ovat optimaalisessa tasapainossa myyntituloksen maksimoimiseksi.

IT:n Lean

IT:n tulee olla tukifunktion sijaan lähes alasta riippumatta kasvun ajava voima . Tyypillinen hankkeemme varmistaa prosessien olevan kartoitettu ja kunnossa ennen IT-hankkeiden aloittamista. 

Osaamisemme mahdollistaa onnistumisen IT-palveluita hankkiessa, sekä myös niissä tuotannon ja myynnin Lean-hankkeissa, joissa järjestelmiin tarvitsee tehdä muutoksia.

Caset

Periaatteemme on varmistaa jo tarjousvaiheessa, että kaikissa hankkeissamme on mahdollisimman lyhyt takaisinmaksuaika. Osallistamme kaikissa Lean-projekteissa henkilöstön toimintaan, jotta konsulteista tulee tarpeettomia mahdollisimman pian. Kartoituksia ja selvityksiä tuottaessamme olemme luotettava ja riippumaton kumppani. Toimitamme mielellämme suosituksia pyynnöstä.

Tuotannon Lean

Asiakas: Raskaan teollisuuden suuri valmistaja

Tavoite: Parantaa tuotantoprosessin virtausta ja toimitusvarmuutta

Toteutus: Projektin jälkeen läpimenoajat lyhenivät yli 25% ja toimitusvarmuus parani. Lisäksi laatukustannukset alenivat kun osa kokoonpanon valmistelevista tehtävistä ulkoistettiin erilliseen esivalmistelusoluun.

Myynnin Lean

Asiakas: Mainontaan erikoistunut pk-yritys

Tavoite: Kehittää myyntiorganisaation ketteryyttä erityisesti tarjousten tekemisen osalta.

Toteutus: Projektin aikana luotiin uudet prosessit, joiden avulla tarjouspyyntöön vastaamisen läpimenoaika pieneni yli 50% ja hit rate kasvoi yli 80% samoilla resursseilla.

IT:n Lean

Asiakas: Keskisuuri IT-yritys

Tavoite: Markkinatutkimus ja kasvustrategia

Toteutus: Yritykselle toteutettiin yhteistyössä Konsulttiverkon kanssa selvitys kotimaan IT-markkinan tilanteesta ja kartoitus kotimaan IT-markkinoiden todennäköisistä osaajamarkkinan skenaarioista. 3 kk:n mittaisen projektin aikana johdolle kirkastettiin tilanne helpottaen strategista päätöksentekoa.

Tuotannon Lean

Asiakas: Keskisuuri rakennusyhtiö

Tavoite:  Luoda malli, jolla nopeuttaa putkiremonttien urakoita ja parantaa niiden laatua

Toteutus: 4 kuukauden mittaisen projektin aikana malli saatiin luotua ja päivittäisjohtamisen työkalut ja toimintatavat koulutettua avainhenkilöille.

Myynnin Lean

Asiakas: Markkinointialan start-up

Tavoite: Kasvustrategia ja rahoitus yritykselle

Toteutus: Kasvustrategia ja rahoitusmateriaalit luotiin yhteistyössä 2 kk:n projektin aikana, jonka jälkeen yritys sai halutun rahoituksen seuraavan 6 viikon aikana.

Myynnin Lean

Asiakas: Julkiselle sektorille palveluita myyvä pieni perheyritys

Tavoite: Parantaa myynnin tuloksia ja kehittää yritystä voimakkaampaan kasvuun

Toteutus: Luotiin uusia tuotteistuksia ja selkeytettiin myyntistrategia. Myyntityökalut päivitettiin, henkilöstöä alettiin kouluttamaan organisoidusti ja taloon palkattiin puuttuvaa osaamista. Yritys on kasvanut panostusten ansiosta voimakkaasti ja kannattavasti. Kasvu jatkuu edelleen.

Ota yhteyttä

Kari Laurikainen

Kari Laurikainen

Smart Causal Oy

Yli kymmenen vuoden kokemus liiketoiminnan operatiivisesta ja strategisesta kehittämisestä teollisesta valmistuksesta digitaaliseen myyntiin. Vahvuudet myynnissä, markkinoinnissa ja kokonaisvaltaisessa operatiivisessa kehittämisessä. Toimin useissa toimeksiannoissa verkostoni yrittäjien kanssa yhteistyössä 2-3 hengen tiiminä. Yrittäjänä takana kymmeniä toimeksiantoja pienistä perheyrityksistä suuriin pörssiyhtiöihin.

050 563 3428
kapa@smartcausal.fi

Ota yhteyttä

Kari Laurikainen

Kari Laurikainen

Smart Causal Oy

Yli kymmenen vuoden kokemus liiketoiminnan operatiivisesta ja strategisesta kehittämisestä teollisesta valmistuksesta digitaaliseen myyntiin. Vahvuudet myynnissä, markkinoinnissa ja kokonaisvaltaisessa operatiivisessa kehittämisessä. Toimin useissa toimeksiannoissa verkostoni yrittäjien kanssa yhteistyössä 2-3 hengen tiiminä. Yrittäjänä takana kymmeniä toimeksiantoja pienistä perheyrityksistä suuriin pörssiyhtiöihin.

050 563 3428
kapa@smartcausal.fi